Waar gaat het nu eigenlijk om?

  • Organisaties kunnen de dienstverlening beter uitvoeren indien men zich richt op de kerntaken.

  • ICT moet medewerkers en klanten maximaal ondersteunen bij het uitvoeren van deze kerntaken.

  • ICT is een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering geworden. Sterker nog: ICT is de bedrijfsvoering.

  • ICT mag geen zorgen opleveren maar moet het gewoon doen.

  • De Ieverancier dient te zorgen voor deze goed werkende ICT zodat organisaties zich daadwerkelijk kunnen richten op de kerntaken.

  • ICT moet betrouwbaar, beschikbaar en schaalbaar zijn.

  • De gevoeligheid van de persoonsgegevens vereist bovendien maximale beveiliging. De leverancier moet daarnaast bereikbaar en toegankelijk zijn, ook buiten de reguliere kantooruren. De klanten wensen immers ook in het weekend digitaal in contact te kunnen treden met hun afnemers. Storingen dienen direct te worden opgelost.