Wat is de Cloud?

Veel mensen gebruiken het begrip Cloud zonder goed te weten waar het over gaat.

Om het uit te leggen moeten we een stukje terug in de tijd. Het principe van de Cloud is niet nieuw, o.a IBM gebruikte het principe al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, maar dan alleen binnen zijn eigen interne netwerken. Toen heette het mainframe computing. De computers toentertijd waren toen nog groot, log en extreem duur. Er waren generatoren en een grote koelinstallatie nodig, alles moest bovendien goed bewaakt en onderhouden worden. Bovendien was hun capaciteit beperkt, elke smart phone tegenwoordig heeft meer rekencapaciteit dan de toenmalige mainframes. Maar aangezien het alternatief de rekenliniaal en/of een enorme investering was, wilde iedereen toch graag gebruik maken van de (kostbare) rekencapaciteit van de mainframes. Het was dan ook mogelijk om stukjes rekentijd te huren op de mainframes. Dit was omslachtig en duurde bovendien vaak lang want je moest wachten totdat je aan de beurt was. Eind jaren 80 verschenen de eerste PC’s die weliswaar niet de rekencapaciteit van een mainframe hadden maar waar je toch al veel mee kon doen. Bovendien hadden ze één goot voordeel: je hoefde niet op je beurt te wachten maar kon doorwerken. In het begin van de jaren 90 begon zich internet, oorspronkelijk een intern netwerk tussen universiteiten, steeds meer en meer te ontwikkelen. Door implementatie van software uit o.a. de amerikaanse defensie industrie groeide het internet uit tot een netwerk dat via standaard (toen nog telefoon) verbindingen voor vrijwel iedereen toegankelijk was. Pas toen partijen zoals Google het mogelijk maakten om via een simpele zoekfunctie het hele internet, wat intussen een wereldomvattend netwerk van netwerken was geworden, af te zoeken naar bruikbare informatie op servers wereldwijd, is het internet zoals wij dat nu kennen ontstaan.

Samen met de vraag naar betere internet verbindingen met een hogere verbindingssnelheid en capaciteit ontstonden er nieuwe (glasvezel) netwerken en nieuwe verbindingssoftware waardoor er nu kwalitatief betere, betrouwbaardere, goedkopere en snellere verbindingen ter beschikking zijn. België loopt daar helaas nog wat achter, maar is met een inhaalslag bezig.

Leuk zult u zeggen, maar hoe zit dat nu met de Cloud? Doordat er nu kwalitatief goede en betaalbare verbindingen ter beschikking zijn, zijn we feitelijk in een soortgelijke situatie als in de jaren 70-80 waarbij de mogelijkheid bestaat om simpel rekencapaciteit in te huren via die verbindingen en hoeven we niet alles meer lokaal op eigen (kostbare) servers en PC’s te doen. Uiteraard zijn de eisen aan dergelijke capaciteit wel veranderd, beschikbaarheid, snelheid en dataveiligheid blijven cruciaal.

Doordat het voor de gebruiker vrijwel niet te achterhalen is, wazig is, hoe de apparatuur er fysiek uitziet waar die staat en hoe de verbindingen er naar toe lopen is het begrip wolk, Cloud dus, ontstaan. Je ziet dat er iets ingaat en je ziet dat er iets uitkomt maar hoe dat allemaal gebeurd is niet zichtbaar aan de buitenkant. Let wel, onderliggende technische infrastructuur van de Cloud bestaat dus wel degelijk uit fysiek bestaande netwerken, routers, switches en servers! Je weet alleen niet exact waar en hoe, maar het werkt! Dat betekend ook dat de technische randvoorwaarden goed ingevuld en bewaakt moeten worden om over een betrouwbare technische infrastructuur, een (Belgacloud) basisplatform, te kunnen beschikken.


Waarom de Cloud gebruiken?

De basisredenen voor gebruik van Cloudtoepassingen zijn niet anders dan in de jaren 70-80 voor het gebruik van mainframes: meer mogelijkheden, sneller over je gegevens kunnen beschikken, zelf geen onderhoud en backup te hoeven te regelen, maar bovenal minder kosten hebben.

Parallel aan de ontwikkeling van internet ontwikkelde zich de techniek van de lokale netwerken; ze werden groter, servers werden ook voor dataverwerking in plaats van alleen dataopslag gebruikt en de vraag brede toegang vanaf internet werd steeds groter, Denk bijvoorbeeld aan webshops en videoservers. Ook werden de nadelen en de daar mee samenhangende kosten van alles zelf doen steeds duidelijker, stroomuitval, crashende servers, gebrekkige netwerkapparatuur en internet verbindingen met gebrekkige of te kleine capaciteit veroorzaakten vaak grote oncontroleerbare kosten bij dan ook nog ontevreden gebruikers. Daarnaast bleek dat de gebruikte infrastructuur vaak maar voor 10-20% gebruikt werd. Dit laatste gold (en geldt) met name voor kleinere bedrijven of projecttoepassingen. Het ligt dan ook voor de hand om met meerdere bedrijven gebruik te maken van 1 server en de kosten van de daarbij behorende licenties en software te delen. Om onderlinge discussie over investering en beheer en onderhoud te voorkomen is het dan veel handiger om dit voor elk bedrijf separaat in te kopen bij een gespecialiseerd bedrijf (Belgacloud) dat de investering, het beheer en onderhoud, de verbinding naar internet en/of andere bedrijven en de generieke software, zoals het besturingsprogramma, bijvoorbeeld windows server 2017 of Apache, de firewall, virusscanners, anti-DoS software maar ook generieke diensten zoals regelmatige backups verzorgt. Bovendien kun je er dan ook vrij snel weer vanaf zonder dat je aan je (gedeelde) investering vastzit.


Wat is het risico van het gebruik van Belgacloud?

Technisch risico

De mensen achter Belgacloud hebben al 20 jaar ervaring met deze toepassing met al meer dan 3000 gebruikers, hoofdzakelijk in België. Door de jaren opgebouwde ervaring met hard- en software heeft geleid tot een Cloud platform dat qua infrastructuur veiliger en stabieler is dan wat normaal betaalbaar is voor lokale gebruikers die alles op eigen locatie doen. Speciale high-end firewall software wordt bijvoorbeeld elke 10 minuten geüpdatet.


Diefstal van gegevens

Naast onze high-end firewall hebben we vanaf Februari 2019 zelfs de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale EMP bestendige locatie, die ook ontoegankelijk is voor afluisterapparatuur van (bedrijfs) spionage.

Ook wordt er geen gebruik gemaakt van grote Amerikaanse of onveilige Oost-europese platforms en verbindingen waardoor het voor Amerikaanse en Oost-Europese veiligheidsdiensten en concurrerende bedrijven vrijwel onmogelijk wordt om toegang te krijgen tot uw data.


Toegang tot uw gegevens

Ook staan onze datacenters allemaal in de regio, waardoor er minimaal politiek risico is, zoals bijvoorbeeld de Brexit. Niemand weet wat er met de verbindingen naar Ierland, waar de meeste grote concurrenten hun datacenters hebben, maar die door Groot Brittannië lopen, gebeurd als de Brexit op 29 Maart een feit wordt.

De door Trump uitgeroepen handelsoorlog met China heeft al geleidt to 10% kostenverhogingen bij Amerikaanse datacenters, wat ongetwijfeld zijn weerslag gaat vinden in prijsvorming en support bij de grote Amerikaanse partijen. Wat de gevolgen voor een handelsoorlog met Europa aan consequenties gaat hebben voor uw databij Amerikaanse partijen is nog onduidelijk. Na 9-11 werden de Amerikaanse partijen verplicht data van derden minimaal een jaar bij te houden. In ruil daarvoor hebben ze van de Amerikaanse regering het recht gekregen de data die ze voor derden, jouw data dus, beheerden te gebruiken voor eigen datamining en verkoop aan derden.

Heb je je ooit afgevraagd waarom je zoveel spam krijgt als je op een Amerikaanse server geweest bent? Nu weet je hoe dat komt...

Al eens aan een Amerikaanse partij gevraagd of ze een boeteclausule accepteren indien uw data ter beschikking gesteld wordt aan Amerikaanse overheids en private partijen?


Cyber attacks

In 2018 waren er in Europa 80 miljoen cyberattacks. Wij krijgen er gemiddeld 1 à 2 per dag te verwerken. Onze firewalls zijn zo geconfigureerd dat die direct afgevangen worden, nog voor ze toegang kunnen krijgen tot onze systemen. We hebben bovendien niet alleen firewalls op de algemene internet toegang, maar ook tussen de gebruikers onderling. Mocht er dus iets fout gaan met de software van een van onze klanten , dan wordt de rest van ons platform niet getroffen. Uiteraard hebben we nog wel wat andere veiligheidsmaatregelen ingebouwd, maar die houden we liever geheim.

Overigens is het zo dat veel andere platforms, speciaal Oost-Europese en Aziatische, slecht of soms helemaal niet beveiligd zijn.


Traag? Niet bij ons!

Doordat wij over de modernste apparatuur beschikken, direct op de netwerk backbones van Europa aangesloten zijn, en kort bij u zitten, zijn wij vaak vele malen sneller dan in Belgie gebruikelijk.

Uw eigen software is dus supersnel toegankelijk en uw gebruikers zullen dat weten te waarderen.