Belgacloud

Wij helpen u bij het opzetten van een strategie voor private cloud platforms

Blog

Wat is de Cloud?


Veel mensen gebruiken het begrip Cloud zonder goed te weten waar het over gaat.

Om het uit te leggen moeten we een stukje terug in de tijd. Het principe van de Cloud is niet nieuw, o.a IBM gebruikte het principe al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, maar dan alleen binnen zijn eigen interne netwerken. Toen heette het mainframe computing. De computers toentertijd waren toen nog groot, log en extreem duur. Er waren generatoren en een grote koelinstallatie nodig, alles moest bovendien goed bewaakt en onderhouden worden. Bovendien was hun capaciteit beperkt, elke smart phone tegenwoordig heeft meer rekencapaciteit dan de toenmalige mainframes. Maar aangezien het alternatief de rekenliniaal en/of een enorme investering was, wilde iedereen toch graag gebruik maken van de (kostbare) rekencapaciteit van de mainframes. Het was dan ook mogelijk om stukjes rekentijd te huren op de mainframes. Dit was omslachtig en duurde bovendien vaak lang want je moest wachten totdat je aan de beurt was. Eind jaren 80 verschenen de eerste PC’s die weliswaar niet de rekencapaciteit van een mainframe hadden maar waar je toch al veel mee kon doen. Bovendien hadden ze één goot voordeel: je hoefde niet op je beurt te wachten maar kon doorwerken. In het begin van de jaren 90 begon zich internet, oorspronkelijk een intern netwerk tussen universiteiten, steeds meer en meer te ontwikkelen. Door implementatie van software uit o.a. de amerikaanse defensie industrie groeide het internet uit tot een netwerk dat via standaard (toen nog telefoon) verbindingen voor vrijwel iedereen toegankelijk was. Pas toen partijen zoals Google het mogelijk maakten om via een simpele zoekfunctie het hele internet, wat intussen een wereldomvattend netwerk van netwerken was geworden, af te zoeken naar bruikbare informatie op servers wereldwijd, is het internet zoals wij dat nu kennen ontstaan.

Samen met de vraag naar betere internet verbindingen met een hogere verbindingssnelheid en capaciteit ontstonden er nieuwe (glasvezel) netwerken en nieuwe verbindingssoftware waardoor er nu kwalitatief betere, betrouwbaardere, goedkopere en snellere verbindingen ter beschikking zijn. België loopt daar helaas nog wat achter, maar is met een inhaalslag bezig.

Leuk zult u zeggen, maar hoe zit dat nu met de Cloud? Doordat er nu kwalitatief goede en betaalbare verbindingen ter beschikking zijn, zijn we feitelijk in een soortgelijke situatie als in de jaren 70-80 waarbij de mogelijkheid bestaat om simpel rekencapaciteit in te huren via die verbindingen en hoeven we niet alles meer lokaal op eigen (kostbare) servers en PC’s te doen. Uiteraard zijn de eisen aan dergelijke capaciteit wel veranderd, beschikbaarheid, snelheid en dataveiligheid blijven cruciaal.

Doordat het voor de gebruiker vrijwel niet te achterhalen is, wazig is, hoe de apparatuur er fysiek uitziet waar die staat en hoe de verbindingen er naar toe lopen is het begrip wolk, Cloud dus, ontstaan. Je ziet dat er iets ingaat en je ziet dat er iets uitkomt maar hoe dat allemaal gebeurd is niet zichtbaar aan de buitenkant. Let wel, onderliggende technische infrastructuur van de Cloud bestaat dus wel degelijk uit fysiek bestaande netwerken, routers, switches en servers! Je weet alleen niet exact waar en hoe, maar het werkt! Dat betekend ook dat de technische randvoorwaarden goed ingevuld en bewaakt moeten worden om over een betrouwbare technische infrastructuur, een (Belgacloud) basisplatform, te kunnen beschikken.

About me


De mensen achter Belgacloud zijn al meer dan 25 jaar actief in de datacenter en cloud wereld in heel Europa. In die tijd zijn zij onder andere betrokken geweest bij de realisatie van projecten voor overheden, banken, verzekeringsbedrijven, telecomoperators, nutsbedrijven, gemeenten, scholen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, Google en Microsoft op allerhande gebied, van engineering en projectmanagement tot het opzetten van managed services.